VoteIT för Teknologsektionen Informationsteknik

Välkommen!Logo

För att kunna delta i mötet måste du ha ett Gamma konto. Alla IT-studenter kan skapa ett sådant på gamma.chalmers.it. Om du inte är en IT-student eller har problem med att skapa ett konto måste du kontakta styrIT innan mötet öppnas. StyrIT kan nås genom styrit@chalmers.it eller slack.

Om du vill ha en profilbild så kan du sätta den på gamma.

Det finns också ett demomöte som man kan kolla in om man vill få en bild över hur mötet kommer att se ut.

Om det är första gången du går in på ett möte måste du trycka på "Begär tillträde" vilket ges automatiskt.

 

Nuvarande möten: